.

środa, 1 czerwca 2016

Wytyczne OTC - pierwsza wersja z grudnia 2015

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 24 maja 2016 roku przyjęła ostateczny kształt wytycznych, które tylko z nazwy tyczą się brokerów OTC - w praktyce w preambule organ wskazuje, że w jego ocenie wytyczne będą miały zastosowanie do wszystkich brokerów, także tych klasycznych oferujących akcje i futuresy.
Ze strony organu nadzoru usunięto jednak pierwotną wersję dokumentu pochodzącą z grudnia 2015. Zmiany, jakie nastąpiły w trakcie półrocznych konsultacji mają relewantny charakter, dlatego wrzucam wersję grudniową "w internety".

Oto link: https://drive.google.com/open?id=0B23sQrRG5l1nMGo4NHJNNzJrT1k