.

poniedziałek, 26 sierpnia 2013

zmiana standardu spot na USD/CAD

Niedoścignione marzenie rynków regulowanych, czyli rozliczanie i rozrachunek transakcji w dniu jej zawarcia, prawdopodobnie już od września stanie się faktem na rynku OTC i na parze USD/CAD.

Tak wynika z rocznego sprawozdania Canadian Foreign Exchange Committee, opublikowanego w lipcu bieżącego roku. Dzięki implementacji CLS (Continuous Linked Settlement http://www.cls-group.com) transakcje na parze USD/CAD od września 2013 roku mają być realizowane w konwencji payment vs payment, czyli w czasie rzeczywistym. W praktyce zmianie ulegnie standard transakcji spot z T+1 (tzw. transakcje "funds") na T+0. W efekcie ryzyko rozrachunku transakcji (znane także jako Herstatt Risk) zostanie zredukowane do zera. W przyszłości inicjatywa ma być powielona również w Europie.
O standardach spota pisałem już wcześniej tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz