.

poniedziałek, 16 stycznia 2012

Platformy ECN

Z wielu przekazów reklamowych jakie pojawiają się w ostatnich miesiącach można dowiedzieć się, że broker Y (aby nie używać X'a, który może się z czymś konkretnym skojarzyć) oferuję platformę ECN. Przekaz jest o tyle nieprecyzyjny, że klienci indywidualni ze względów, o których za chwilę napiszę nie powinni a nawet nie mogą inwestować na platformach ECN. Na mój gust ogłoszeniodawcy, o których mowa  powinni raczej mianować się brokerami ECN.

Prawdziwy ECN to system transakcyjny, służący do zawierania transakcji pomiędzy insytucjami finansowymi, a konkretnie pomiędzy price-giverami a price-takerami. Klient idywidualny zazwyczaj nie zawiera takich transakcji, aby mógł zostać dopuszczony bezpośrednio do centrum obrotu walutami. Organizatorzy prawdziwych instytucjonalnych ECNów w zasadzie nie dopuszczają zwykłego Kowalskiego do obrotu w hubie bez pośrednictwa jakiegokolwiek brokera (broker pełni zazwyczaj rolę price-takera w ECNie). 
Po drugie w ECNie handluje się w standardzie fx spot wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami, czyli z rozliczaniem transakcji w konwencji T+2 (rozliczenie następuje po dwóch dniach). Jak wiemy, klasyczny spot to nic innego jak transakcja fizycznej wymiany walut. W efekcie, zawierając transakcje w oparciu o standard spot, instytucja finansowa może rozliczyć swoje transakcje poprzez fizyczną dostawę waluty, po to, aby na przykład spłacić ratę leasingu lub za tę walutę kupić akcje na lokalnej giełdzie. 
Przypomnę dla kontrastu, iż brokerzy oferujący usługi klientom indywidualnym:
- rozliczają zwyczajowo transakcję w momencie jej zamknięcia (dzięki czemu klient nie musi czekać z dwóch dni na wypłatę swoich środków),
- nie oferują fizycznej dostawy waluty w wyniku rozliczenia; transakcje są rozliczane na zasadzie różnic kursowych (choć z technicznego punktu widzenia z dostawą nie byłoby problemu).

Wreszcie po trzecie, w żywotnym interesie samego klienta zawierajacego trasnakcje na internetowych platformach obrotu walutowego nie jest działanie w oparciu  standard spot z uwagi na:
- konsekwencje podatkowe - zysk lub strata ze zwykłej wymiany walutowej nie może być traktowana jako dochody kapitałowe (i na przykład kompensowana z dochodami/stratami pochodzącymi z innych rachunków maklerskich)
- System Rekompensat - ochronie w ramach Systemu podlega wartość wyłącznie Instrumentów Finansowych. Transkacja spot jako wymiana walutowa nie jest Instrumentem Finansowym w myśl Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (lub jak niektórzy wolą - Ustawy o obrocie sfer niebieskich). W planach MIFID-2 również nie jest uznanie wymiany walutowej za instrument finansowy.
- ryzyko partnera - tylko pośrednictwo w zakresie Instrumentów Finansowych wymaga licencji maklerskiej dla podmiotu organizującego taki obrót. Jeśli podmiot obraca nie-Instrumentem Finansowym, podmiot takiej licencji nie musi posiadać. Co więcej, może się okazać, że interwencja KNFu w razie skargi klienta na system transakcyjny brokera będzie bezskuteczna - kompetencje KNFu zamykają się bowiem na Instrumentach Finansowych w rozumieniu Ustawy.

Na szczęście według mojej najlepszej wiedzy wszyscy polscy brokerzy ECN informują, że klient obraca u nich Instrumentem Finansowym. Wskazują na to także zapisy regulaminów usługi - znajdują sie tam zapisy, że transakcje rozliczane są poprzez różnice kursowe.

Handlując na rynku forex zawsze pytaj swojego brokera, czy ma licencję maklerską i w jaki sposób traktuje instrumenty, jakie oferuje. Możesz uniknąć dzięki temu wielu problemów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz