.

środa, 9 listopada 2011

Prawo Dewizowe - czyli co każdy inwestor wiedzieć powinien, cz I

Prawo Dewizowe swoim zasięgiem sięga daleko. Dotyczy w zasadzie każdej osoby prawnej i fizycznej, stosuje się je nie tylko do rachunków maklerskich i bankowych, ale także do domu kupionego na Riwierze Francuskiej.
Prawo Dewizowe wprowadza regulacje, których celem jest pozyskiwanie informacji pozwalających NBPowi
na sporządzanie bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. Dzięki temu NBP wie jakie rezydenci polscy mają należności od podmiotów zagranicznych oraz jakie mają względem nich zobowiązania.