.

piątek, 9 września 2011

obrót na CFD na zorganizowanej giełdzie

Przyjęło się uważać, że CFD są instrumentem rynku pozagiełdowego i tam też są wyłącznie kwotowane. Zresztą taka jest ich geneza - CFD zostały stworzone przez instytucje finansowe, aby replikować zmiany rynkowe kursów akcji bez konieczności zawierania transakcji na samej giełdzie.
Na początku lat 90-tych sytuacja wyglądała w ten sposób, że wyłączenie market makerom, którzy byli członkami giełdy LSE wolno było zawierać transakcje krótkiej sprzedaży. Jakoże inwestorzy instytucjonalni tacy jak fundusze poszukiwali możliwości oskrzydlenia swoich portfeli, członkowie giełdy (market-makerzy) wystawiali krótkie kontrakty CFD tym funduszom, sami z kolei zawierali transakcje krótkiej sprzedaży bezpośrednio na giełdzie.