.

sobota, 13 sierpnia 2011

Absurdy Prawa Dewizowego

Przyzwyczaiłem się już, że większość ustaw pisana jest w sposób charakteryzujący się mizerną przejrzystością, ale niedawna lektura Prawa Dewizowego dostarczyła mi nie lada rozrywki intelektualnej. Łamaniec ten uprzykrza życie każdemu czytelnikowi poprzez notoryczne odsyłanie go z jednej definicji do drugiej. Tworzenie regulacji przypominających w konstrukcji rzeczoną Ustawę może skutkować tym, że:
a) osoba, która sporządza projekt danej regulacji w pewnym momencie może się zagalopować (Prawo Murphego stanowi, że jeśli coś jest możliwe, to znaczy, ze może się wydarzyć, a jeśli może to prędzej czy później, ale z całą pewnością się wydarzy) i pisze coś, co jest absurdem,
b) osoba czytająca daną regulację może mieć poważne problemy w zrozumieniu danej regulacji i w efekcie dojść do absurdalnych wniosków.
A oto do jakich wniosków doprowadziła mnie lektura Prawa Dewizowego (choć nie twierdzę, że wnioski te są jedynie właściwe; interpretacja jest pokłosiem meandrów, o których pisałem powyżej):

1. Działalnością kantorową jest regulowana działalność gospodarcza polegająca na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży,

2 Czym są wartości dewizowe?

Wartościami dewizowymizagraniczne środki płatnicze oraz złoto dewizowe i platyna dewizowa

3. Czym są zagraniczne środki płatnicze?

Zagranicznymi środkami płatniczymi są waluty obce i dewizy.

4. Czym są dewizy?

Dewizami są papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walutach obcych,

5. Czym są papiery wartościowe?

Papierami wartościowymi są papiery wartościowe udziałowe, w szczególności akcje i prawa poboru nowych akcji oraz papiery wartościowe dłużne, w szczególności obligacje, wyemitowane lub wystawione na podstawie przepisów państwa, w którym emitent lub wystawca ma swoją siedzibę albo w którym dokonano ich emisji lub wystawienia,

6. Wniosek - kantor może pośredniczyć w kupnie i sprzedaży akcji podobnie jak robi to dom maklerski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz