.

poniedziałek, 7 marca 2011

forex i szanse

Niedawno miałem spotkanie z jednym z zagranicznych brokerów. Mój rozmówca  podobnie jak ja strasznie lubi cyferki i statystyki. Tak jakoś podczas rozmowy zeszliśmy na temat amerykańskich  brokerów fx i publikowanych przez nich wskaźników zyskowności. Zaczęliśmy dyskusję o przyczynach takiego stanu rzeczy. Została postawiona teza - przyczyną strat nie jest rynek forex sam w sobie, ale lewar i złe zarządzanie ryzykiem. Z udowodnieniem tej tezy nie było większego kłopotu, bo dane transakcyjne tego brokera byłaypod ręką.

Metodologia - do udowodnienia naszej tezy wybraliśmy 13 próbek danych o różnych interwałach czasowych i z różnych okresów. Braliśmy pod uwagę tylko transakcje zamknięte w danym okresie. W polu naszego zainteresowania były wyłącznie transakcje forex CFD (lub jak niektórzy to nazywają - fx spot). Dane pochodziły od brokera retailowego oferującego transakcje z użyciem lewara.
Dowód - w przebadanych 13 okresach:
1) średnio 63% transakcji było zyskownych, przy czym minimalna wartość wynosiła 58%, maksymalna 69%,
2) średnio 37% transakcji jest stratnych, przy czym minimalna wartość wynosiła 31%, maksymalna 42%,
3) tylko 3 okresy zakończyły się globalnym zyskiem
4) stosunek zagregowanych kwot strat do zagregowanych kwot zysków wynosił średnio 137%, przy czym minimum to 80%, maksimum to 273%.

Kliknij, aby powiększyć tabelę:


Moje subiektywne wnioski z tego mini-badania:
1) dane amerykańskich brokerów pokazują rzeczywistość w zbyt ogólny sposób. Wydaje mi się, że obecnie zalecana przez CFTC prezentacja straszy klientów. Przypomnę, ze celem tych publikacji miało być uświadamianie ryzyka, a nie straszenie. Głębsza prezentacja statystyk i analiza danych doprowadzi do wniosku, że:
2) przyczyną strat klientów musi być złe zarządzanie ryzykiem, skoro mimo, że
3) transakcji zarabiających jest blisko dwukrotnie więcej niż stratnych (czyli generalnie inwestorzy potrafią prawidłowo ocenić sytuację na rynku),
4) klienci jako ogół tylko w 3 okresach zarobili środki.

Z wniosków obiektywnych z kolei warto zwrócić uwagę na fakt, że wynik globalny na transakcjach na koniec okresu jest ciężki do określenia, ale już stosunek zyskownych transakcji do stratnych ma charakter stały(6/10 operacji).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz