.

sobota, 2 października 2010

ACM - odrzucony wniosek o nadanie licencji bankowej

FINMA, czyli szwajcarski nadzór nad rynkiem kapitałowym odrzucił z końcem września 2010 wniosek o nadanie licencji bankowej dla firmy ACM Advanced Currency Markets SA, jednego z większych brokerów na rynku forex w Europie. Przyczyną dla której ACM nie uzyskał licencji bankowej są trudności natury organizacyjnej wynikające z prezencji tego brokera na całym świecie. Wygląda na to, że poprzez ryzyko prawne wynikające z faktu, że ACM działa w różnych jurysdykcjach wstrzymuje FINMA'ę przed nadaniem temu brokerowi statusu banku. Audyt wykonany w roku 2010 wskazuje, że ACM spełnia pozostałe wymogi (w tym kapitałowe) aby uzyskać licencję bankową. Odrzucenie wniosku o licencję bankową nie wstrzymuje działalności firmy ACM - firma odwołuje się od decyzji, a to oznacza, że do rozstrzygnięcia nadal będzie operować jako broker.
W roku 2008 Szwajcaria podjęła decyzję, że wszyscy szwajcarscy brokerzy działający na rynku forex muszą uzyskać licencję bankową. Tylko jeden broker zrezygnował z ubiegania się o licencję bankową i zdecydował się przenieść swoją siedzibę na Maltę

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz